Spring til indhold

Bliv medlem

 

FAKTA

Du kan findeansøgningsskemaet her. 

Ønsker du eller din forening at blive medlem af Kulturelt Forum, kan du printe dette ansøgningsskema og indsende det til Kulturelt Forum på adressen:

Kulturelt Forum
c/o Kultur og Fritid
Jomfrustien 8, 1. sal
6270 Tønder

Vedtægternes bestemmelser om Medlemmer (§4)

Stk.1.Som medlemmer kan optages kulturaktører i Tønder kommune. Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til
Kulturelt Forum. Ansøgningen skal dokumentere, at ansøgeren har et kulturelt formål. Den skal indeholde en oversigt
over de aktiviteter, ansøgeren står for – bilagt vedtægter, hvis der er tale om en vedtægtsetableret forening.
Bestyrelsen kan indhente yderligere oplysninger til brug for behandling af ansøgningen.

Stk 2. Bestyrelsen for Kulturelt Forum træffer beslutning om optagelse. Bestyrelsens beslutning om optagelse kan
ankes til generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *