Vedtægter for Kulturelt Forum

 

Vedtægter for Kulturelt Forum

Bestyrelse og valg i Kulturelt Forum

Kulturelt Forum består af ni medlemmer og to tilforordnede:

  • Tre medlemmer bliver valgt blandt de professionelle kulturaktører i Tønder Kommune
  • Fire medlemmer valgt blandt øvrige kulturaktører i kommunen
  • To politikere – én valgt af og blandt medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder
  • Kommune og én valgt af og blandt medlemmerne i Børn- og Skoleudvalget
  • To tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner – én repræsenterer Tønder
  • Kommunes Biblioteker og én repræsenterer Tønder Kulturskole.

Der bliver derudover valgt tre fælles bestyrelsessuppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne.
Det vil fortsat gælde, at “alle medlemmer af Kulturelt Forum skal varetage de samlede kulturelle interesser i kommunen på tværs af fagområder og grænser samt sikre sammenhæng og udvikling for hele kulturområdet”.

Vedtægter for Kulturelt Forum.

Kulturelt Forums bestyrelse

Vil du i kontakt med os, kan du sende en mail til sekretariatet.

Professionelle aktører
Jens Andresen, Museet Holmen (formand)
Knud Erik Jensen, Tønder Festival
Hartvig Dolberg, Musik og Teater Højskolen

Øvrige aktører
Karin Toft, Midtlandets Musik- og Teaterforening (næstformand)
Mogens Gabs, Grænseforeningen
Åse Lene Lysgaard Madsen, Højer Kunst og Kultur forening
Tove Tersbøl, Kulturhuset Emanuel

Suppleanter
Alex Steinbach, Fotohistorisk Museum
Birgitte Thomsen, Arkivsamvirket i Tønder Kommune

Politikere
Poul Erik Kjær, Børn og Skole
(Suppleant for Poul Erik Kjær: Louise Terp, Børn og Skole)

Jens Møller, Kultur og Fritid
(Suppleant for Jens Møller: Rene Andersen, Kultur og Fritid)

Tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner
Lotte Leth Sørensen, Tønder Kommunes Biblioteker
Henrik Thaysen Dam, Tønder Kulturskole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *